Příčiny

Je obtížné zjistit, proč se problém neplodnosti zhoršuje. Obecně se uvádí několik důvodů:

  • Nejprve je třeba říci, že ne všichni odborníci se domnívají, že se problém lidské neplodnosti a snížené plodnosti opravdu zhoršuje. Někteří se domnívají, že se nezvyšuje výskyt neplodnosti a snížené plodnosti, ale spíše zvyšuje počet párů, které vyžadují léčbu neplodnosti. To může souviset i s tím, že se úspěšné léčbě neplodnosti věnuje od jisté doby větší pozornost v médiích.
  • Další odborníci však tvrdí, že hlavní příčina neplodnosti spočívá v tom, že se ženy v moderní společnosti vědomě rozhodnou mít děti v pozdějším věku. Antikoncepce dává ženám možnost odložit těhotenství. Snadná dostupnost antikoncepčních prostředků umožňuje oddělení sexuality a reprodukce. Tato skutečnost je důležitou podmínkou společenských změn, kdy děti nejsou pro všechny ženy něco samozřejmého. Nejdříve si vše rozmyslí. Odklady se snižuje pravděpodobnost oplodnění. Vědecky je dokázáno, že počet "možností za měsíc", jak se tato pravděpodobnost označuje, se s přibývajícím věkem ženy snižuje. V 35 letech je tato šance zhruba poloviční než u třicetileté či mladší ženy. V 38 letech je tato šance až čtvrtinová.
  • Třetí skupina odborníků tvrdí, že pokles plodnosti skutečně existuje, a pomineme-li genetické či vrozené faktory, jsou nejčastější příčinou faktory ekologické.

Jedna skutečnost je však zřejmá - stále větší počet párů má problémy s početím. Podle definice Světové zdravotnické organizace ("zdraví je fyzické, duševní a společenské blaho") čelíme v případě neplodnosti škodlivým účinkům na zdravotní stav a je potřeba najít tomuto problému řešení.