Spermiogram

Základním vyšetřením muže s poruchou plodnosti je spermiogram, tj. standardizované vyšetření ejakulátu. Představuje základní laboratorní metodu při vyšetření mužské neplodnosti a umožňuje určit závažnost mužského faktoru.

Spermiogram posuzuje objem, vzhled a pH ejakulátu, počet spermií, jejich vitalitu, pohyblivost a kvalitu. Světová zdravotnická organizace definuje referenční hodnoty, které uvádíme v tabulce.

Parametr Referenční hodnoty
Objem ejakulátu 1,5 (1,4-1,7)
Celkový počet spermií 39 (33-46) x 10 6/ml
Koncentrace spermií >15 (12-16) x 10 6/ml
Pohyblivost spermií 40% (38-42%)
Pohyblivost spermií vpřed 32% (31-34%)
Vitalita (podíl živých spermií) 58% (55-63%)
Morfologie spermií (normální forma) 4% (3,0-4,0%)
Kromě toho:
pH ≥7,2
Peroxidace – pozitivní leukocyty < 1 x106/ml
MAR test (pohyblivé spermie adherujícími částmi) < 50 %
Imunotest (pohyblivé spermie s adherujícími kapičkami) < 50 %
Objem zinku ve spermatu ≥2,4 µmol
Objem fruktózy ve spermatu ≥13 µmol
Objem neutrální glukosidázy ve spermatu ≥20 µU