Odběr spermií

Co se stane z odebranými spermiemi či tkání varlete?

Vzorek je ihned zpracován v laboratoři a výsledek je okamžitě sdělen chirurgovi. Doba skladování zamrazených spermií či tkáně není technologicky omezena. Rozmrazení spermií či tkáně obsahující spermie je provedeno na žádost pacienta při potřebě oplodnění vajíček manželky nebo partnerky. Při použití spermií získaných ejakulací či chirurgickým zákrokem se oplodňovací schopnost a počet těhotenství podstatně neliší.

Před použitím spermií k oplodnění metodou ICSI je nutné genetické vyšetření obou partnerů klinickým genetikem, který na základě údajů získaných od obou partnerů posoudí genetická rizika. Při této konzultaci jsou indikována vyšetření, která se provádějí z periferní krve. Zpravidla je vyšetřen karyotyp (stanovení počtu chromozomů), gen pro cystickou fibrózu a u mužů mikrodelece Y chromozomu. Na základě doporučení klinického genetika je prováděna preimplantační genetická diagnostika.