Asistovaná reprodukce

Po odběru doporučí lékař s embryologem možné použití spermií pro konkrétní metodu umělého oplodnění (IUI, IVF, ICSI).

Spermie pro intrauterinní inseminaci (IUI) se připravují v laboratoři speciální metodou, při které se získají nejpohyblivější z nich. Tím, že se zavedou do děložní dutiny, se zkrátí jejich cesta k vajíčku a zvýší se tak pravděpodobnost početí.

Principem in vitro fertilizace (IVF) je oplodnění vajíčka mimo tělo ženy a následné přenesení zárodku do děložní dutiny. K vajíčkům přidáme spermie partnera a umožníme tak oplození. Zpět do dělohy transferujeme 1-2 vzniklá embrya, další embrya kryokonzervujeme pro event. transfer v pozdější době.

Při závažné poruše plodnosti muže používáme mikromanipulační techniku intracytoplazmatické injekce spermie (ICSI). Pomocí mikromanipulátoru vpravujeme spermii do vajíčka a umožníme tak jeho oplození. Získaná embrya jsou po ukončení kultivace připravena k transferu do dělohy nebo ke kryokonzervaci. V současnosti je metoda ICSI nedílnou součástí asistované reprodukce a lze bez nadsázky konstatovat, že rutinní zavedení této metody do léčebného algoritmu je ihned po zavedení samotné IVF nejdůležitějším milníkem ve vývoji reprodukční medicíny. ICSI umožnila právě mužům i s nejtěžšími poruchami tvorby spermií použít jejich genetický materiál.