Protilátky proti spermiím

Spermie jsou organizmem rozeznávány jako “cizí”, důvodem je fakt, že obsahují jen poloviční počet chromozomů. Pokud se tedy spermie dostanou do kontaktu s krví, může dojít k imunitní odpovědi a produkci protilátek proti spermiím. Spermatogeneze (tvorba spermií) proto probíhá ve varlatech, kde je od krve oddělena “imunologickou bariérou”. U některých mužů však může dojít k průniku spermií přes tuto bariéru a vyvolání tvorby protilátek. Protilátky se potom dostávají do semenné tekutiny a napadají spermie, které se shlukují a ztrácejí schopnost pohybu. Jakmile byl imunitní systém jednou takto senzibilizován, je extrémně obtížné tento proces zvrátit, ale při použití kortikosteroidů může být alespoň dočasně množství protilátek omezeno a plodnost částečně obnovena. Přítomnost těchto imunologických faktorů byla zjištěna u až 40 % párů s neobjasněnou příčinou neplodnosti a u 10 % neobjasněné mužské neplodnosti.

Neplodnost páru může nastat, pokud cervikální hlen u ženy produkuje protilátky proti spermiím muže, které pak nemohou proniknout děložním krčkem, častěji však dochází k situaci, že muž produkuje protilátky proti svým vlastním spermiím.

Protilátky proti vlastním spermiím nacházíme v krvi mužů, kteří se podrobili podvazu chámovodů (vazektomii), po odstranění podvazu jsou často přítomny v semenné tekutině.

Jednostranná nebo oboustranná neprůchodnost pohlavního traktu, ať vrozená nebo získaná, záněty nadvarlete nebo varikokéla jsou stavy, které jsou také někdy spojeny s autoimunní odpovědí proti spermatozoím (zárodečným buňkám).