Životní prostředí a životní styl

Během posledních let bylo zjištěno mnoho toxických látek, které se vyskytovaly na pracovištích. Řada pesticidů, přísad do barviv, tiskařských inkoustů a kovů jako olovo, kadmium a rtuť má nepříznivý vliv na plodnost. Z některých údajů se zdá, že výstelka semenotvorných kanálků u mužů je na tyto vlivy citlivější, než jsou varlata ostatních živočišných druhů, zvlášť zranitelný je reprodukční systém během vývoje. V poslední době poutal pozornost estrogenní efekt některých toxinů v životním prostředí a velké snižování počtu zdravých spermií, které pozorujeme u mužů v rozvinutých zemích v posledních 50 letech.

Hypotalamický systém gonadotropních hormonů, který řídí činnost pohlavních žláz, je ovlivňován řadou metabolických, hormonálních a nervových vlivů. Vliv na rozvoj a udržení rozmnožovacích schopností mají stres, podvýživa, socio-ekonomické problémy, emoční deprivace a některé léky.

Kouření cigaret má mírný, ale prokazatelně negativní efekt na tvorbu spermií a může přispívat k neplodnosti z jiných příčin, např. u varikokély.

Působení alkoholu na spermatogenezi je nejisté, ale abusus alkoholu způsobuje omezení plodnosti. 
Drogy jako marihuana, kokain nebo anabolické steroidy mohou ovlivňovat počet spermií. Efekt marihuany je dobře znám, dlouholetí kuřáci marihuany mají nižší hladiny testosteronu a produkují méně spermií, které jsou méně pohyblivé a často mají atypický tvar. Podobně působí zneužívání kokainu, poškozuje produkci testosteronu i spermií a snižuje libido. Anabolické steroidy mohou vyvolat výrazné snížení tvorby spermií, efekt, který v tomto případě může být trvalý.

Nadměrná obliba saunování nebo horkých koupelí poškozuje tvorbu spermií, protože varlata ke své činnosti potřebují teplotu asi o 1°C nižší, než je teplota tělesná. Zvýšená teplota, která provází virové infekce, může také způsobit snížení tvorby spermií, které je obvykle přechodné.