Anamnéza

V anamnéze zjišťujeme rizikové faktory a způsoby chování, které mohou mít spojitost s mužskou neplodností, např.:

 • všechna interní a chirurgická onemocnění včetně alergických reakcí;
 • farmakologická anamnéza (léky na předpis i volně prodejné);
 • funkční stav jednotlivých orgánových systémů;
 • rodinná anamnéza se zaměřením na reprodukci (vrozené poruchy, psychická retardace, poruchy reprodukčních funkcí, cystická fibróza).

Zaměřujeme se především na:

 • četnost a dobu koitu;
 • trvání neplodnosti, popřípadě délku předchozího fertilního období;
 • dětské nemoci (např. virová orchitída) a vývojové anomálie (např. kryptorchizmus);
 • infekční onemocnění (např. záněty močové trubice, záněty varlete);
 • interní onemocnění (např. cukrovka, záněty horních dýchacích cest);
 • chirurgické výkony (např. operace na zevním genitálu, tříselné kýly nebo v pánvi, poranění zevního genitálu);
 • sexuální anamnézu včetně sexuálně přenosných nemocí;
 • expozice faktorům s toxickým účinkem na pohlavní orgány včetně vysokých teplot (radioterapie, chemoterapie).

Skutečnost, že muž byl dříve plodný, nevylučuje přítomnost nově získaných faktorů mužské neplodnosti. Muže se sekundární neplodností vyšetřujeme stejným způsobem jako pacienty trvale (primárně) neplodné.