Přehled

V tabulce uvádíme nejčastější příčiny mužské neplodnosti. O dalších příčinách, které zvyšují podíl muže na neplodnosti páru se spekuluje, nejčastěji jsou zmiňovány civilizační faktory, jako jsou stres, znečištěné životní prostředí chemickými látkami (např. polychlorované bifenyly, deriváty kyseliny ftalové nebo těžké kovy), snížení pohybové aktivity nebo zneužívání návykových látek (alkohol, drogy, tabák). Prokazatelně negativní vliv na spermatogenezi je spojován s poruchami sestupu varlat.

Orgán Nemoc Příčina
Hypotalamus, hypofýza Kallmanův syndrom,
idiopatický hypogonadotropní hypogonadizmus
Vrozená porucha tvorby sekrece gonadoliberinů, defekt na Kal-X genu
Prader-Labhart-Willi syndrom Vrozená porucha tvorby sekrece gonadoliberinů
Opožděná puberta Opožděné "biologické hodiny"
Sekundární porucha tvorby gonadoliberinů Nádor, infiltrace, poranění, radiace, systémová onemocnění
Hypopituitarizmus Nádor, infiltrace, poranění, ozáření, ischémie, operace
Pasqualiniho syndrom Porucha tvorby luteinizačního hormonu
Hyperprolaktinémie Nádor, léky, drogy
Varle Vrozená anorchie Nevývin varlat u plodu
Získaná anorchie Trauma, torze, nádor, infekce, operace
Nesestouplé varle Nedostatek testosteronu a MIH, vrozená anatomická překážka
Varikokéla Žilní nedostatečnost
Zánět varlete Infekce a poškození zárodečného epitelu
Sertoli-cell-only syndrom Vrozený/získaný syndrom
Zástava spertamogeneze Vrozená/získaná nemoc
Globozoospermie Absence tvorby akrozómu
Syndrom imotilních cílií Absence chromozomálních ramének
DSD (porucha sexuálního vývoje) Genetické poruchy diferenciace gonád
Klinefelterův syndrom, 47  XXY syndrom Meiotická non-dysjunkce
46 XX syndrom Translokace části chromozomu Y
Gonadální dysgeneze Různé genetické poruchy
Perzistentní ovidukt Mutace MIH receptoru
Hypoplazie Leydigových buněk Mutace LH receptoru
Mužský pseudohermafroditismus Poruchy enzymů při tvorbě testosteronu
47 XYY syndrom Meiotická non-dysjunkce
Noonanův syndrom Mutace genů PTPN11, KRAS, SOS1 a RAF1
Strukturální chromozomální anomálie Delece, translokace
Nádor varlete Vrozená/získaná nemoc?
Nemoci způsobené vnějšími faktory nebo systémovými onemocněními Léky, ozáření, teplota, toxiny v okolním prostředí, cirhóza jater, selhání ledvin
Idiopatická infertilita ?
Hypotalamus, hypofýza, varle Opožděný nástup hypogonadismu (LOH) Primární a sekundární hypogonadismus
Semenné váčky a přídatné pohlavní žlázy Infekce Bakterie, viry, chlamydie
Obstrukce
Vrozené vady, infekce, vazektomie, operace slepého střeva a kýly, transplantace ledvin
Cystická fibróza Mutace genu cystické fibrózy
CBAVD (vrozená bilaterální aplázie vas deferens) Mutace genu cystické fibrózy
Porucha zkapalnění ejakulátu ?
Imunologická infertilita Autoimunita
Porucha transportu spermií Ektopické vyústění močové trubice Vrozená nemoc
Deformace penisu Vrozená/získaná nemoc
Erektilní dysfunkce Multifaktoriální příčiny
Porucha ejakulace Vrozená/získaná nemoc
Fimóza Vrozená
Cílové orgány pro androgeny Testikulární feminizace Celková porucha androgenního receptoru
Reifensteinův syndrom Částečná porucha androgenního receptoru
Prepenilní rozštěp šourku + hypospadie Částečná porucha androgenního receptoru
Bulbospinální atrofie svalstva Porucha androgenního receptoru
Perineoskrotální hypospadie s pseudovaginou Nedostatek 5alfa-reduktázy
Estrogenová rezistence Porucha estrogenního receptoru
Nedostatek estrogenu Porucha aromatázy
Gynekomastie ?
Androgenní alopecie ?