LÉČBA INFEKCE

Chronický postupně se zhoršující zánět varlat, nadvarlat nebo dalších částí mužského močopohlavního ústrojí může být hlavní příčinou závažného zhoršení kvality spermií, zejména pokud jsou postižena varlata a/nebo nadvarlata.

Tyto poruchy se těžko diagnostikují, protože se většinou neprojevují klinickými příznaky. Nesteroidní léčba zánětů antibakteriálními přípravky či bez nich se doporučuje k zabránění lokálních neprůchodností či lokálních imunologických procesů. Jelikož tyto zánětlivé stavy jsou často doprovázeny zvýšenými hladinami reaktivních druhů kyslíku, protizánětlivá léčba může pomoci snížit reaktivních druhů kyslíku a jejich škodlivé účinky na pohyblivost spermií, zejména pak na celistvost molekul DNA.

Ačkoli zatím neexistují prospektivní kontrolované studie, řada autorů uvádí své předběžné zkušenosti s diklofenakem či indometacinem. Léčba deseti pacientů se závažnou oligozoospermií a deseti pacientů s azoospermií, u kterých se po zánětlivých procesech předpokládalo částečná obstrukce v nadvarlati, vedla ke zvýšení počtu spermií u 13 ze 20 pacientů, včetně šesti dříve azoospermických pacientů. Léčba byla prováděna 100 mg diklofenaku denně po dobu tří týdnů. Výrazně zvýšený počet a pohyblivost spermií byly také pozorovány po protizánětlivé léčbě nimesulidem v denní dávce 2 x 100 mg po dobu dvou měsíců a poté karnitiny po dobu dalších dvou měsíců u pacientů se zánětem prostaty a semenných váčků a zvýšenými koncentracemi leukocytů v semenné tekutině. Tento slibný postup by měl objasnit budoucí výzkum, který by zahrnul vývoj vhodných diagnostických výběrových kritérií, zejména pro zánětlivé reakce ve varlatech. Doposud se doporučovalo dávkování diklofenaku 50 mg denně po dobu 3-6 týdnů.