LÉČBA

U většiny níže uvedených léčebných režimů chybí kontrolované, randomizované a prospektivní studie. Přes tento problém nelze přehlížet zkušenosti řady odborníků získané v průběhu mnoha let. Skutečnost, že kontrolovaných studií, které by odpovídaly kritériím opřeným o prokazatelné léčebné výsledky, není dostatek, nemusí nutně znamenat, že všechny níže uvedené způsoby léčby nejsou účinné.

Můžeme konstatovat, že je třeba odstranit kauzální faktory poruchy mužské plodnosti, např. zánětlivé procesy, a/nebo je třeba se vyhýbat špatným životním návykům, jako je např. kouření.

Pro rozsáhlou skupinu případů idiopatické mužské neplodnosti lze doporučit léčbu tamoxifenem, potenciálně v kombinaci s androgeny, a jako doplněk lze dále doporučit léčbu antioxidanty. Oba tyto způsoby léčby by měly být potvrzeny dalším výzkumem, už pro možné vedlejší účinky hormonální substituční léčby.

Slibný způsob léčby do budoucna představuje terapie protizánětlivými přípravky a výzkum této léčebné modality již probíhá.

Pacientům se závažnějšími poruchami plodnosti bychom měli nabídnout metody asistované reprodukce.

U pacientů se špatnou prognózou plodnosti je třeba neztrácet čas frustrujícími léčebnými pokusy co nejdříve zahájit spolupráci androloga a gynekologa.