VYŠETŘENÍ MOČI PO EJAKULACI

Malý objem ejakulátu nebo jeho nepřítomnost může mít různé příčiny, jako např. retrográdní ejakulaci, překážku v ejakulačních kanálcích, hypogonadizmus nebo vrozené oboustranné chybění chámovodů (CBAVD). U každého pacienta, který má menší objem ejakulátu než 1,0 ml a u něhož lze tělesným vyšetřením vyloučit hypogonadizmus a CBAVD, je nutno uvážit možnost retrográdní ejakulace a provést postejakulační vyšetření moči. Vzorek moči odebraný po ejakulaci se centrifuguje 10 minut při 300 G a sediment se prohlíží mikroskopem (zvětšení 400x). Nalezne-li se v močovém sedimentu třeba jen jediná spermie, kdežto spermiogram prokazuje azoospermii nebo aspermii (nepřítomnost ejakulátu), je diagnóza retrográdní ejakulace velmi pravděpodobná. Naproti tomu u pacienta s malým objemem spermatu a oligospermií lze potvrdit podezření na retrográdní ejakulaci pouze tehdy, obsahuje-li močový sediment značný počet spermií.