VÝSKYT

Asi 25 % párů nedosáhne otěhotnění během jednoho roku pokusů o početí, přičemž 15 % vyhledá lékařskou péči a 10 % zůstává nedobrovolně bezdětnými.

Pravděpodobnost početí u zdravého páru je 20-25 % za měsíc, 75 % za půl roku a necelých 90 % za rok. Nejčastěji dochází k početí, pokud ke styku dojde během šesti dnů před ovulací, včetně dne ovulace. K oplodnění po styku, který se odehrál po dni ovulace, dochází jen zřídka. Načasování styku v souvislosti s ovulací nemá žádný vliv na pohlaví dítěte. Nejvyšší míru plodnosti dosahují obě pohlaví do věku 24 let. Poté míra plodnosti u mužů i u žen postupně klesá.

Studie párů, u nichž nebyl znám stav plodnosti a které se snažily o početí, prokázaly, že přestože většina z nich dosáhne oplodnění do jednoho roku, u asi 15 % párů se to nezdaří. Přibližně 20 % příčin neplodnosti je zapříčiněno výlučně mužským faktorem, dalších 30-40 % pak současnou poruchou u obou pohlaví. Z toho vyplývá, že mužský faktor je významný u poloviny neplodných párů. Z neplodných párů, které nepodstoupí léčbu, dosáhne časem 25-35 % početí pouhým stykem. K 20 % těchto početí dochází během prvních dvou let, k následujícím 10 % v dalších dvou letech. Přestože v minulosti se neúspěšné pokusy o početí vyšetřovali až po uplynutí dvou roků, s posunujícím se věkem neplodných párů se doporučuje prvotní vyšetření po prvním roce pokusů neodkládat.